(2 février 1849, Vyšný Kubín - 8 novembre 1921, Dolný Kubín) Juriste et avocat, poète slovaque, dramaturge, écrivain, traducteur littéraire.

Pavol Országh Hviezdoslav, avoué puis juge de formation, se consacra pleinement à sa vocation de poète et de dramaturge à partir de 1879.

Parallèlement à ses poésies lyriques et épiques (16 gros volumes) ainsi que dramatiques (4 pièces), il traduisait les meilleurs auteurs de la littérature mondiale : Shakespeare (les premiers essais datent de 1869 – fragments de Roméo et Juliette ; traductions en volumes – Hamlet parut  en 1903, Le songe d’une nuit d’été en 1905); Goethe (Iphigénie en Tauride, Faust, choix de ballades), Schiller (choix de poèmes), Mickiewicz (Les Sonnets de Crimée et autres poèmes), Slowacki (En Suisse et choix de poèmes), Lermontov (Mon démon, Le Chant du tsar Ivan Vassilievitch…), Pouchkine (Boris Godounov - publié en volume en 1909, Le Prisonnier du Caucase, Les Tsiganes et autres poèmes), Madách (La Tragédie de l'homme - 1905), choix de poèmes des poètes hongrois Arany et  Petöfi. En 1931, ses traductions des poètes slaves, hongrois, allemands ainsi que ses traductions de Shakespeare, initialement publiées en revues littéraires, furent rééditées en quatre volumes.

Pavol Országh Hviezdoslav, auteur d’une œuvre poétique monumentale de première importance, est considéré comme le poète qui domine la période moderne de la littérature slovaque. Il trouva sa source d’inspiration dans l’observation du peuple et de la magnifique nature de son pays natal, dans la Bible, dans les grands courants philosophiques, mais aussi dans la lecture des chefs-d’œuvre de la littérature mondiale. Par ses grands cycles de poèmes à caractère cosmogonique il est souvent comparé à Victor Hugo.

Hviezdoslav fut le premier poète qui se consacra à la traduction littéraire de manière systématique tout en préférant des poètes de grandes valeurs esthétiques et poétiques proches de ses conceptions, des poètes avec lesquels il noua un lien intérieur fort. Son choix de traduction ne fut en rien soumis aux tendances officielles du milieu littéraire, au contraire, il représente une approche individuelle de traducteur, car dans sa conception de la création poétique, Hviezdoslav pensait la traduction littéraire comme partie intégrante de la création littéraire originale en langue maternelle. La traduction était pour lui un moyen précieux de faire les preuves de son propre système poétique, de la puissance et des capacités de sa langue maternelle. Par cette façon de voir la traduction littéraire, il est proche de Ján Hollý.

La correspondance privée de Hviezdoslav et Jozef Škultéty témoigne des réflexions approfondies de Hviezdoslav sur la traduction littéraire, de son souci de perfection. On y trouve également ses analyses de traductions en d’autres langues étrangères des auteurs qu’il choisissait, ainsi que ses notes sur sa méthode de traduire, qui côtoya souvent l’amplification du texte et l’intégration de sa propre poétique et de ses propres formes de vers  dans  la traduction.

L’extrait de ce texte est tiré du recueil de la Correspondance de P. O. Hviezdoslav, Svetozár Hurban Vajanský et Jozef Škultéty.

Il s’agit de la lettre du 21 mai 1903, adressée à Jozef Škultéty, rédacteur en chef de la revue Slovenské pohľady, éditée à Martin, dans laquelle Hviezdoslav publia ses traductions.
 
Lettre n°184
[Pavol Országh] HVIEZDOSLAV [Jozefovi] ŠKULTÉTYMU
 
Jožko môj!
Priložene posielam Ti tretie dejstvo Hamleta. Je o niečo dlhšie než dosavádne (snáď aj najdlhšie zo všetkých); no azdaj len umiestiš ho razom tiež v nasledujúcom čísle Pohľadov. Čím ďalej prospievam, tým pútavejším nachádzam prekladanie tohto slávneho arcidiela; pravda, príde mi zdolať vše i nejednu ťaž­kosť, rozlušťovať temer záhady, vystupovať do závratnej výšky ducha alebo potápať sa do neprebranej hlbiny mysle poetovej: však práve v tom nachádzam i všetok pôvab, opravdový záujem na práci. Bár by sa mi bolo podarilo posaváď a podarilo sa i na budúce podať v dôstojnom, a predsa nadosť priezračnom rúchu všetko, čo veliký génij pocítil a vymyslel!

No, i v tomto dejstve a vari práve v tomto nachádza sa dosť miest, čo sú obzvlášte pre dajakú tú pseudo-stydlivosť kame­ňom urážky vkusu, tedy — ako sa vraví — šteklivé. Ja sa tu držím toho: castis omnia casta; a preto závadným nenachodím ani litierky. Pritom všetkom snažil som sa prihladiť, ako sa len čo dalo; kde to nešlo, darmo je: pre vernosť k pôvodine muselo zostať. — Na strane 10 v druhom riadku je asnáď to najšteklivejšie, že v súvise s predchádzajúcim vypadá zmysel celkom inak: Hamlet totiž len hlavu chcel si oprieť alebo i oprel na lono Ofélii. Ak predsa dala by sa táto veta o niečo zmierniť tým, keby znela „.....ležať uprostred kolienok dievčati", a Ty tiež uznal by si to za potrebné: tedy zmierni ju tak. Pravda, to je už nie viac preklad, ale švindel. Aj český Sládek pošvindloval tu, ale ináč a — nejapne (vôbec Sládkov preklad na mno­hých miestach nezdá sa mi tým, za aký je v Čechách vychý­rený!).

Na str. 22 mám výraz „hráčov v kocky"; všakver ani Ty nevieš o tom, že by ľud náš hovoril niekde „hrať sa v kostky" (pravda, správne by muselo byť v kôstky) ? Ak áno, buď dobrý to tak opraviť.

Konečne na str. 25 predchodí „ ... dupkom stojí". Ako myslíš: vlasy vstávajú či vstali komu dupkom a či dubkom? Ale nech je pravé toto posledné: mali by byť vlastne dúbkom s dlhým „ú", keďže je od diminfutíva] „dúbok". No ľud, tak sa nazdávam, vyslovuje všade krátko. Oprav, ak treba.

Teraz už prosím Ťa o náležitú korektúru; a buď tak dobrý pozorovať i na to, akými typmi má sa jedno-druhé tlačiť; aby dôslednosť bola zachovaná. Poťahom na divadlo v divadle (hru v hre) porobil som upravujúce poznámky.

Zbohom!

Tvoj Pavol

V D[olnom]. Kubíne 21/V 1903

in Šmatlák Stanislav, 1962, Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym, Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, pp.191-192.