Dans la préface à sa traduction du roman de Fénelon Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse (Priključenija Telemaka, sina Uliseva, 1814) il parle, en outre, des mots d’emprunts qui existent dans les langues les plus développées, comme le grec, le latin, l’allemand.

Ainsi, selon lui, dans la langue serbe (qui n'a pas encore été standardisée), il faut aussi utiliser les mots d’emprunts, surtout les mots du russe-slave[1] :

„Ако су други народи у Европи векове потребовали, док су свој језик угладили, и довели до совршенства, то Сербљи не потребују имајући у помоћи Славенски језик. Што нема сербски народни језик у себи за танка и учена израженија, а ви узмите од Славенскога, и посербите. Људи ће мало помало и на то навикнути, и научити се. А зашто не би погдикојој речи, која нам се чулна чини, и без које не можемо бити, да не кујемо друге нове, и која се у језику одавна ународила и посербила, међу нама места дали? Зар у Елинском, који за најчистији и најсовршенији држе, нема страни(х) речи, тако у Латинском Елински(х), у Немецком Латински(х), пак зато ти језици остају совршени, и не губе ништа“. (Živković 1814: VIII).

Ensuite, Živković parle de la langue et de l’orthographe serbe, et des problèmes qu'elles posent[2] :
„Што сам у овому преводу рекао  Т е л е м а к   а не   Т е л е м а х,  што Ментор и Телемак један к’ другому говоре, ви, вам, а не  т и, т е б и, што сам велико Ђ[3] оставио, то су му већ и други пресудили, хотео сам и више писмена изоставити, које нам чине тешку азбуку, а језик може бити без њи(х), што сам у родители, падежу чис. множественога употребљавао   ï и   место   и х, и што сам на много места уводио скоропрошедше време   а ш е,  ј а ш е, може бити многима неће бити по вољи: али на све то нисам имао предписанија правила, него ми се чинило, да ће тако добро бити“. (Živković 1814: IX).
 [1] La langue russe-slave (рускословенски језик) était appelée encore langue slavene (славенски језик).
[2] A l’époque, la langue serbe n'a pas encore été standardisée.
[3] Lettre qui n'existe plus dans l’alphabet cyrillique serbe.